Σχετικά

Αρχεία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας

Οι συλλογές των Αρχείων Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας διατηρούνται στο Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ. Υποστηρίζουν την διάσωση, ανάδειξη και πλήρη αξιοποίηση της κληρονομιάς της επιχειρησιακής μνήμης και προωθούν τη σύνδεση του πολιτισμού με την Αγορά στα πλαίσια της ελληνικής οικονομίας.

Το Αρχείο συνεργάζεται στενά με τους κατά τόπους Εμπορικούς Συλλόγους παρέχοντας υπηρεσίες με σκοπό τη δημιουργία ενός δικτύου σε όλη την Ελλάδα. Στόχος του είναι να εμπλουτίσει τις συλλογές του με αρχεία οργανισμών, επιχειρήσεων καθώς και προσωπικά αρχεία επιχειρηματιών σε Ελλάδα και εξωτερικό και να ενθαρρύνει την οικονομική και επιχειρηματική σκέψη συνδέοντας το παρελθόν με τις σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες και ανάγκες.

Το αποθετήριο της ΕΣΕΕ/Συλλογές αποθετηρίου

Το Αποθετήριο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) αποτελεί υποδομή οργανωμένου ψηφιακού περιεχομένου, που παρέχει ανοικτή διαδικτυακή πρόσβαση σε υλικό που παράγεται μέσα από δράσεις που αφορούν στο εμπόριο και την επιχειρηματικότητα. Το αποθετήριο συμβάλλει στη συστηματική συλλογή, οργανωμένη διαχείριση και ηλεκτρονική διάθεση ανοικτού περιεχομένου, ενώ παράλληλα, συνεισφέρει στην αποθήκευση και μακροχρόνια διατήρησή του. Ο σκοπός του αποθετηρίου είναι να παρέχει ελεύθερη πρόσβαση στο σχετικό περιεχόμενο προς όλους τους ενδιαφερόμενους.

Στο αποθετήριο μεταξύ άλλων θα βρείτε υλικό από:

Το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ (ΙΝΕΜΥ), το επίσημο επιστημονικό ινστιτούτο της. Το ΙΝΕΜΥ αποτελεί τον ερευνητικό βραχίονα της Συνομοσπονδίας στις ποικίλες παρεμβάσεις της καθώς ο ρόλος του είναι να μελετά και να αναλύει σε βάθος τα θέματα του εμπορίου και των υπηρεσιών.

Το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου της ΕΣΕΕ (ΚΑΕΛΕ), τη δομή εκπαίδευσης της ΕΣΕΕ. Στόχος του είναι η κάλυψη των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών αναγκών που συνδέονται με τον εκσυχρονισμό και την ανάπτυξη της εμπορικής επιχείρησης.

Με γνώμονα την αρχή της ανοικτής πρόσβασης, όλο το περιεχόμενο του αποθετηρίου είναι ελεύθερα προσβάσιμο, διευκολύνοντας την παρουσίαση του υλικού. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα περαιτέρω διάχυσης, προβολής και αξιοποίησής του από όσους ενδιαφέρονται να μελετήσουν και να χρησιμοποιήσουν αυτό το υλικό.

Χρήστες του Αποθετηρίου

Το αποθετήριο απευθύνεται σε όλα τα μέλη της επιστημονικής και εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά και σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να αναζητήσει υλικό σχετικό με το Εμπόριο και την Επιχειρηματικότητα.