καλώς ήρθατε
Το αποθετήριο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας περιέχει τεκμηριωμένο αρχειακό υλικό που αποτυπώνει την πολυετή δραστηριότητά της στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας.

Σκοπός του αποθετηρίου είναι η παροχή ελεύθερης πρόσβασης στο πλούσιο υλικό της Συνομοσπονδίας καθώς και η δυνατότητα προσθήκης υλικού από εγγεγραμμένους χρήστες έτσι ώστε το αποθετήριο της ΕΣΕΕ να αποτελέσει μια σημαντική και ολοκληρωμένη πηγή πληροφόρησης για το ελληνικό εμπόριο και την επιχειρηματικότητα.